Hitta bästa elbilsladdaren

Jämför och hitta rätt laddare till din elbil. Vi har sammanställt de populäraste laddarna på marknaden 2024.

Filter

Filter
 • Visa alla
 • Typ 2 (4)
 • 22 kW (3)
 • 11 kW (1)
 • Två uttag (1)
22 kWTvå uttagTyp 2

Charge Amps Aura

Laddbox24 hjälper dig att välja rätt laddare till din elbil

Med en elbilsladdare hemma kan du ladda din elbil snabbt och säkert, utan risk för brand eller att din huvudsäkring löser ut. Jämfört mot laddning på publika laddstationer ute längs vägarna är det vanligtvis minst 50 % billigare att ladda hemma.

Charge Amps Halo monterad på Pole Mount

Guide: Allt om elbilsladdare

I denna guide har vi sammanställt allt som är viktigt att veta inför ett köp av elbilsladdare. Lär dig exempelvis om elbilsladdarens funktion, viktiga tekniska specifikationer och vilka bidrag som finns att söka.

Guiden är uppdelad i följande 13 delar:

 1. Därför behövs en elbilsladdare
 2. Typ 2 eller Typ 1 uttag
 3. Laddare med en eller två uttag
 4. Laddning på en eller tre faser
 5. Laddarens kapacitet
 6. Elbilens ombordkapacitet
 7. Mätning av elförbrukning
 8. Uppkoppling
 9. Tillvalet lastbalansering
 10. Montering på stolpe eller fasad
 11. Bidrag för elbilsladdare
 12. Bäst i test elbilsladdare 2023
 13. Så mycket kostar en elbilsladdare

Elbilsladdare på bild: Tesla Wall Connector

1. Därför behövs en elbilsladdare

Om du vill ladda elbilen hemma utan en elbilsladdare måste du använda ett vanligt eluttag. Däremot bör inte vanliga eluttag användas för att ladda elbilar, eftersom dessa uttag inte är byggda för att kunna hantera en hög belastning under en lång tid. Det finns både en risk för brand och för strömavbrott på grund av att din huvudsäkring utlöser.

Till skillnad från vanliga eluttag, kan du även ladda din elbil betydligt snabbare med en korrekt installerad elbilsladdare. Vi rekommenderar därmed att du investerar i en elbilsladdare om du planerar att ladda din elbil hemma.

2. Typ 1 eller Typ 2 uttag

Alla nya moderna elbilar följer den europeiska standarden för elbilsuttag, vilket innebär att bilen har ett så kallat Typ 2 uttag.

Typ 1 uttag är vanligt bland äldre asiatiska elbilar och äldre laddhybrider. Typ 1 uttag har enbart stöd för enfasladdning, till skillnad från Typ 2 uttag som har stöd för laddning på tre faser.

Uttag till elbilar: Typ 1 och Typ 2

3. Laddare med en eller två uttag

De flesta elbilsladdare har ett uttag, vilket innebär att du kan ladda en bil åt gången. Det finns även modeller som har två uttag. En elbilsladdare med två uttag kan vara ett lämpligt alternativ för dig som vill ladda två bilar på samma plats.

Charge Amps Aura - Monterad på fasad

Elbilsladdare på bild: Charge Amps Aura

4. Laddning på en eller tre faser

Moderna elbilsladdare har stöd för trefasladdning, vilket innebär laddning på alla tre faser. Fördelen med trefasladdning är att laddningen går cirka tre gånger snabbare jämfört mot enfasladdning. Anledningen är att strömmen kan ledas genom tre ledningar istället för en ledning i kabeln.

5. Laddarens kapacitet (kW)

Elbilsladdarena kapacitet mäts i effekt som anges i enheten kilowatt (kW). Effekt beräknas med följande formel:

Effekt (W) = Strömstyrka (A) x Spänning (V)

En elbilsladdare som klarar av att skicka en högre effekt till bilen, klarar därmed med andra ord av att skicka en högre strömstyrka till bilen. 

Dagens moderna elbilsladdare har oftast kapaciteten 11 eller 22 kW. För att få en fördel med att installera en 22 kW laddare jämfört mot en 11 kW laddare, krävs att du har en huvudsäkring på minst 25 A. Däremot krävs en huvudsäkring på 35 A för att du ska kunna utnyttja hela kapaciteten av en 22 kW laddare.

De flesta moderna elbilsladdarna har stöd för att kunna justera ned den maximala kapaciteten. Genom att justera ned effekten har du exempelvis möjligheten att installera en 22 kW laddare trots att din fastighet har en låg huvudsäkring på 16 A. Detta kan vara ett alternativ för dig som i dagsläget har en låg huvudsäkring, men som i framtiden planerar att höja säkringsstorleken på din fastighet. 

6. Elbilens ombordkapacitet

Förutom laddarens kapacitet och fastighetens huvudsäkring är elbilens ombordkapacitet avgörande för hur snabbt du kan ladda din elbil. Det spelar därmed ingen roll att du har installerat en 22 kW laddare och har en huvudsäkring på 35 A om elbilens ombordladdare inte klarar av att ta emot 22 kW.

Kontrollera därmed din bils ombordkapacitet inför valet av elbilsladdare. Tänk även på att det kan vara en bra idé att välja en laddare med en högre effekt än vad du har behov för i dagsläget, om du planerar att byta bil i framtiden. Nya elbilar får en allt högre batterikapacitet, vilket kräver en allt högre effekt för att kunna ladda batteriet fullt snabbt.

7. Mätning av elförbrukning

Dagens moderna elbilsladdare har oftast inbyggd mätning av elförbrukningen. Med inbyggd mätning är det enkelt att följa upp hur många kilowattimmar som används vid varje laddning. Charge Amps och Zaptec är exempel på två fabrikat som erbjuder inbyggd elmätning i samtliga av deras elbilsladdare. Båda dessa fabrikat erbjuder även en App där det är möjligt att följa upp din laddares elförbrukning.

Vi rekommenderar att du väljer en elbilsladdare som har stöd för inbyggd elmätning, eftersom det medför en kostnad att komplettera med en separat elmätare i efterhand.

8. Uppkoppling

Moderna elbilsladdare har stöd för uppkoppling till internet genom WiFi, och i vissa fall även med 4G. En uppkopplad elbilsladdare kan hämta de senaste mjukvaruuppdateringarna automatiskt, vilket innebär att din laddare alltid kommer vara uppdaterad med den senaste programvaran.

De flesta tillverkare av elbilsladdare erbjuder en molntjänst, vilket innebär att användaren kan få information om laddarens status och användning. Vanligtvis finns alla funktioner samlade i en App. Exempel på vanliga funktioner är följande:

 • Se status på laddning.
 • Följ upp historiska laddningar.
 • Uppföljning av laddarens elförbrukning. 
 • Schemaläggning av laddningar. 
 • Administration av behörigheter. 

 

Charge Amps App

Bild: Charge Amps App

9. Tillvalet lastbalansering

Allt fler privatpersoner väljer till lastbalansering i samband med installationen av en elbilsladdare hemma. Med lastbalansering kan bilen laddas så snabbt som möjligt, utan risken att din huvudsäkring utlöser. Anledningen är att funktionen kontinuerligt undersöker tillgänglig kapacitet i ditt elsystem, genom att analysera din fastighets övriga elanvändning och genom att veta storleken på din huvudsäkring.

Lastbalansering är normalt sett inget som ingår vid köp av elbilsladdare, i stället är det vanligt att funktionen erbjuds som ett tillval för en kostnad på cirka 2 000 – 2 500 kr inklusive installation och efter skatteavdraget grön teknik.

10. Montering på stolpe eller fasad

Elbilsladdaren kan monteras på en stolpe eller en husfasad. Montering på stolpe passar dig som inte har en fasad nära din parkeringsplats. Tänk på att det tillkommer en kostnad för att installtion på stolpe, dels för att installationen blir mer omfattande och dels för att stolpen medför en extra kostnad. 

De flesta tillverkare av elbilsladdare erbjuder egna stolpar som tillbehör. Det finns även en mängd tredjepartsåterförsäljare som säljer stolpar till de vanligaste elbilsladdarna på marknaden. 

Tesla Wall Connector monterad på stolpe

Elbilsladdare på bild: Zaptec Go

11. Bidrag för elbilsladdare

Från och med den 1 januari 2021 kan privatpersoner som köper elbilsladdare använda skattereduktionen för grön teknik. Skattereduktionen gäller enbart för privatpersoner som köper en elbilsladdare hos en återförsäljare som även utför installationen.

Skatteavdraget innebär att man får tillbaka 50 % av kostnaden för material och arbete. Observera därmed att inte samtliga kostnader omfattas, som exempelvis installatörens resekostnad. Som mest är det möjligt att få 50 000 kr i skattereduktion för installation av grön teknik per år.

12. Bäst i test elbilsladdare 2024

Under 2022 utförde Norges Automobilforbund ett stort test av elbilsladdare. Laddarna som ingick i testet kostade mellan 2 000 – 20 000 NOK. Punkter som kontrollerades var bland annat användarvänlighet och säkerhet.

Elbilsladdaren Zaptec Go utsågs som bäst i test tack vare höga betyg på samtliga punkter.

Zaptec Go

Elbilsladdare på bild: Zaptec Go

13. Så mycket kostar en elbilsladdare

En modern elbilsladdare med ett uttag kostar cirka 6 500 – 8 000 kr inklusive installation och efter skatteavdraget för grön teknik. Med tillvalet lastbalansering får du räkna med att denna kostnad ökar med cirka 2 000 – 2 500 kr.

Återförsäljaren Evify säljer alla populära elbilsladdare på marknaden. Evify installerar elbilsladdare i hela Sverige och hjälper till med skattereduktionen för grön teknik, så att du får avdraget direkt på fakturan. Besök Evifys hemsida för att se vad olika modeller kostar att installera inklusive installation.

Vanliga frågor

Hur snabbt laddas bilen med elbilsladdare?

Följande faktorer är avgörande för hur snabbt du kan ladda din elbil med en laddare hemma:
 • Elbilens ombordkapacitet (kW),
 • Elbilsladdarens kapacitet (kW).
 • Fastighetens huvudsäkring (A).
Det är den svagaste länken av dessa tre faktorer som begränsar hur snabbt du kan ladda. Tänk även på att kabeln som installeras mellan din elcentral och laddare behöver ha en tillräckligt hög kapacitet.

Varför behövs elbilsladdare?

En korrekt installerad elbilsladdare behövs om du vill ladda din elbil hemma på ett tryggt och säkert sätt utan risk för brand eller strömavbrott. Vanliga eluttag bör inte användas för att ladda elbilar, då dessa inte är bygga för att hantera en konstant hög last under längre tider.

Vilken är den bästa elbilsladdaren?

Zaptec Go utsågs som den bästa elbilsladdaren i ett test som utfördes under 2022 av NAF (Norska Automobilforbundet). Juryn gav laddaren höga betyg på samtliga punkter som testades, bland annat säkerhet, användarvänlighet och prisvärdhet.

Vad kostar en elbilsladdare?

En modern elbilsladdare med ett uttag kostar cirka 6 500 – 8 000 kr inklusive installation och efter skatteavdraget för grön teknik.